flashing ticker
To interact with this page you must login.      Signup

Meşrutiyet dönemleri toprak kayıpları

Meşrutiyetçiler farklı isimlerle her zaman isyan başlatmışlardır. Bunların Yeni Osmanlılar, Jon Türkler gibi isimleri mevcuttur. Sultan Abdülaziz döneminde darbe ile yönetimi geçiren ittihatçılar Osmanlıyı bitiren hamleler yaparak düşman ülkelere karşı Osmanlıyı zayıflatmışlardır. Bunu fırsat bilen ülkeler Osmanlıya bağlı bazı yerlerde isyanlar çıkarmaya başlamışlardı. Sonrasında Abdülhamid han ı Meşrutiyet ilan etmesi için yani yönetimi ele geçirmek için başa getirdiler. Meşrutiyet ilanından sonra padişahın yetkilerinin kısıtlanacak demektir.
Nihayetinde Abdülhamid han bu darbeci ve eli kanlı zihniyetin baskısı sonucunda meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır. Tabi bunun bedeli ağır olacaktır. Çünkü meşruti idare Avrupa ülkelerinin sunduğu olumlu anlaşmaları da kabul etmeyerek adeta savaş çığırtkanlığı yapıyorlardı. Bunun en basit örneği Londra protokolüydü. Bu anlaşmada Osmanlıya bağlı olan prensliklerin yine Osmanlıya bağlı kalması şartı vardı. Başını mithad Paşa'nın çektiği meşruti idare bunu da kabul etmeyerek savaş için ilk adımı atmış oldu. Sonucunda ise 93 harbi olarak bilinen Osmanlı Rusya savaşı başladı. Osmanlı adına yenilgi ile biten bu savaştan sonra zayıflama ve toprak kayıpları başladı. Abdülhamid han bunun üzerine meşruti idareyi meclisi feshetti lakin artık çok geçti. Çünkü Osmanlı yeterince zayıflayıp gerilemeye başladı. Ve toprak kayıpları ardı ardına gelmeye başladı. Yani kabak Sultan Abdülhamid Han'ın başında patlamıştı.


İttihatcilar Tekrar 1908 de Abdülhamid hani darbe ile indirdiler darbe ile yönetime gelen ittihatcilar 1913 de tekrar darbe yapti. Darbe yapma sebepleri Ege adalarinin kaybedilecek olmasi bahanesiydi. İktidara gelen darbeci zihniyet Ege adalarının akıbetini 30 Mayıs 1913 Londra antlaşması ile büyük devletlere bırakmışlardır. Yani toprak kaybetme bahanesi ile başa gelerek toprak kaybına sebep olmuşlardır.


Ardından sebep oldukları Balkan Savaşı ile Birbiri ardından Arnavutluk, Libya, Makedonya, Selanik ve Batı Trakya kaybedilmiştir. Kaybedilen sadece Libya 1.800.000 km² bir milyon sekiz yüz bin kilometre karedir

Günümüzde İttihatçılar yok ama hala ittihatçıların zihniyetinde olanlar vardır.
spacer
None exist
None exist
None exist111
What's an assertion, and what should I type in?

Compesh is a question and answer (and debate) website, so before you make a debate, you better learn what an assertion is. I suppose you already know what a question is, and that you've typed it in the box. ;)

An assertion, is basically a statement you can make, that is either true or false.

Richer people have better health.

The question for that would be, Do richer people have better health?

And don't forget to make your assertion, match your question.

Compesh logo